OkosBaba

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
A Montessori eszközök
Montessori játékok, eszközök
Írta: Kilián Szilvia   
2006. június 27. kedd, 02:00
Montessori eszközök, játékokAlkalmazásuk indoklása

A képességek, készségek ilyen módon történő fejlesztéséhez nem csak a pedagógus személyiségének és feladatának kell átalakulnia. Szükség van speciális eszközökre, melyek segítségével önállóan tudnak munkálkodni a tanulók, fejleszteni képességeiket. Szükségük van az életkoruknak megfelelő, képességeiket fejlesztő eszközökre, amelyek játékra motiválják a gyermeket, aki így élvezettel, tudta nélkül tanul. A saját tapasztalás útján szerzett ismeretből sokkal többet raktározunk el tartós emlékezetünkben, mint az olvasott, hallott, illetve látott információkból, vagyis biztos tudást csak saját tapasztalat útján, cselekvéssel lehet szerezni.

Az eszközök kifejlesztésénél Montessori abból indult ki, hogy a gyermekek szeretnének mindent megismerni, mégpedig érzékszerveiken keresztül, tapogatással, szaglással stb.
 
Az eszközök közös tulajdonságai
 • Az óvodában minden eszközből csak egy darab van.
 • Anyagukban és színeikben szépek, ezáltal cselekvésre motiválnak.
 • Az ismeretszerzést, készségfejlesztést, szolgáló eszközöket a gyermekek fizikai, biológiai adottságai és fejlődési szükségletei határozzák meg.
 • Meghatározott ismeret vagy képesség kialakítását segítik elő.
 • Általuk a dolgok alaptulajdonságaival, a valósággal ismerkednek.
 • Segítségükkel saját tapasztalataik által szerzik meg a tudást.
 • Mindig valamilyen problémahelyzetet hoznak létre, melynek megoldása eleinte próbálgatással, később tudatosan történik.
 • Biztosítják az önálló felfedezés örömét.
 • Mindig tartalmazzák az önellenőrzés lehetőségét is.
 • A gyermek maga tudja javítani hibáit általuk, ezáltal is függetlenedik a pedagógustól.
 • Fejlesztik a gyermek érzékszerveit (látás, hallás, tapintás, alak- és színérzet).
 • Egy képesség több eszközzel fejleszthető, de vannak olyan eszközök, melyek több készség fejlesztésére szolgálnak.
 • Fejlesztik a manuális-finommotoros képességeket, elősegítik a szem-kéz koordinációját, ami majd segítséget jelent az olvasás-írás elsajátításánál.
 • Segítik az érzékelést, észlelést, szemléltetik az anyagi világ alapvető tulajdonságait (szín, forma, kiterjedés, hang, illat, íz stb.), ezáltal a világ megismerését és az abban való eligazodást is elősegítik.
 • Rajtuk keresztül megtapasztalja, rendszerezi, amit maga körül lát, összefüggéseket fedez fel.
Tulajdonképpen valamennyi eszköz közvetett célja az alapvető kultúrtechnikák (írás, olvasás, rajzolás, számolás) előkészítése, a gondolkozás fejlesztése, az önálló tanulás megalapozása, úgy, hogy a gyermek a tanulást játéknak éli meg.

Külön figyelni kell az eszközök használatánál, hogy ezt a célt megfelelően szolgálják az eszközök megfogásával, és a mozgással kísért játékoknál az irányok kiválasztásával:
 • 3 ujjas fogás: a megfelelő ceruzafogásra készít elő
 • fentről lefelé illetve balról jobbra simítás, hajtás stb.: az írás, olvasás irányát alapozza meg
Az eszközök használata

Asztalnál vagy a „kisszőnyegen” történik. A szőnyeg letekerésével önálló játékterületet biztosít magának a gyermek, amit társai tiszteletben tartanak. Nem lépnek rá, ha ők is szeretnének bekapcsolódni a játékba, engedélyt kérnek. Elutasítás esetén tiszteletben tartják társuk döntését. Kivárják, amíg befejezi a játékot, vagy másik szőnyegen, új eszközzel kezdenek játszani.

Így a gyermekek megtanulnak kulturáltan viselkedni, egymás munkáját megbecsülni.

Az eszközök bemutatásának három fokozata

A három lépcsős lecke segítségével könnyen elsajátítható egy-egy új tárgy illetve fogalom, megteremthető a megfelelő asszociáció a szó és a tárgy illetve fogalom között. Ez Montessori speciális módszere.

Első lépcsőfok:
A nevelő létrehozza a kapcsolatot a tárgy és a neve között. Kiemelve a két szélső értéket, egyenként megnevezi a tulajdonságaikat, és utána határozza meg a feladatot. A szavakat hangosan, érthetően ejti ki, megismétli többször. Például: „Ez sima.”, „Ez érdes.” Ebben a fokozatban csak a tárgy és a név érheti el a gyermek tudatát, ezért a neveken kívül egy szó se hangozhat el.

Második lépcsőfok:
A megjegyzés, a rögzítés fázisa. A nevelő többször megnevezi a fogalmat, és megbízásokat ad a gyereknek vele kapcsolatban. Ezzel az első próbával ellenőrzi, hogy az asszociáció megmaradt-e gyerek tudatában, miközben sokszor megismétli a fogalmat.

A lecke és a próba közé néhány pillanatnyi hallgatást iktat be. Ezután megkérdezi:”Melyik sima?”, „Melyik érdes?”. Különböző feladatokhoz kapcsolva többször megismétli a kérdéseket. Ha a gyerek rámutat a megfelelő tárgyra, akkor sikeresen létrejött az asszociáció. Ha ez nem történik meg, akkor megszakítja a leckét, és egy későbbi időpontban újra előveszi. Így elkerülheti a kudarcélmény kialakulását a gyermekben.

Harmadik lépcsőfok:
A nevelő mutat egy tárgyat és rákérdez a nevére, ezzel a passzív szókincs aktívvá alakul. Ez a szakasz az előző lecke gyors ellenőrzése. A tanár megkérdezi a gyereket: ”Milyen ez?”. Ha a lecke sikeres volt, a gyermek az előzőleg tanult szóval válaszol: ”Ez sima.”, „Ez érdes.”

A „lecke” közben több szempontra ügyelni kell a nevelőnek:
 • mutassa meg az eszköz helyét, együtt vegyék elő
 • gondoskodjon róla, hogy az asztalon, szőnyegen csak a szükséges eszköz legyen
 • lehetőleg a gyerek jobb oldalára üljön
 • minél kevesebbet, érthetően beszéljen
 • ha érti már a leckét a gyerek, együtt végezhetik
 • ha már egyedül dolgozik a gyerek, a nevelő elmehet, de a közelből figyeljen
 • ha e gyerek nem boldogul, a leckét egy későbbi időpontban vegye elő újra
 • ne javítson hibát, így elkerülheti a kudarcélmény kialakulását
 • ha a gyerek jól használja az eszközt, egyedül dolgozhat tovább
Az eszközök csoportosítása

Montessori a gyerekeket körülvevő világot, az ismeretszerzés lehetőségeit 5 fő területre osztotta fel.
 • A mindennapi élet gyakorlatainak eszközei
 • Az érzékelést fejlesztő eszközök
 • Az anyanyelvi nevelés eszközei
 • Matematikai eszközök
 • Kozmikus nevelés


Oszd meg másokkal!
Digg! Reddit! Del.icio.us! Mixx! Google! Live! Facebook! Technorati! StumbleUpon! MySpace! Newsvine! Furl! Yahoo! Twitter! LinkedIn! Linkter.hu Blogter.hu Propeller.hu UrlGuru.hu Startlap.hu FullStart.hu VipStart.hu InterNetMedia.hu Linkmegosztó.com Linkek.in mylink.hu Joomla Free PHP
 

0 hozzászólás

Szólj hozzá!


  • :o
  • :-[
  • :'(
  • :-(
  • :-D
  • :-*
  • :-)
  • :P
  • :\
  • 8-)
  • ;-)  Click to get a new image.
  Hirdetés